We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ
กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายชื่อบริษัท ดังนี้

1. บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1,551 คำขอ (จำนวน 2,721 กรมธรรม์)
2. บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย จำนวน 1,371 คำขอ (จำนวน 2,247 กรมธรรม์)
3. บมจ. ไทยประกันภัย จำนวน 754 คำขอ (จำนวน 762 กรมธรรม์)
4. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย จำนวน 1,267 คำขอ (จำนวน 1,295 กรมธรรม์)

รวมการอนุมัติรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวนทั้งสิ้น 4,943 คำขอ (จำนวน 7,025 กรมธรรม์)

การเข้าชม : 0