We use cookies to improve your experience on our site. By clicking "Accept", you agree to our use of cookies.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ
กองทุนประกันวินาศภัย ได้มีการพิจารณาอนุมัติคำทวงหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ทั้ง 4 บริษัท ประจำเดือนสิงหาคม 2566

สามารถดูรายละเอียดจำนวนคำทวงหนี้ทั้ง 4 บริษัท โดยจำแนกตามวันและช่องทางที่ยื่น ดังนี้

1. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าชม : 0