รายชื่อบริษัทประกันภัย ที่อยู่ในการดำเนินการของกองทุนประกันวินาศภัย 

ban1

ban2

ban3

ban4

 

Prev Next
  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายชื่อเจ้าหนี้

hlaw

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัย

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

st1

 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 

 

 

พรบ.ประกันวินาศภัย( ฉบับประมวล) แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2558

 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

st2

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 

พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉบับประมวล

 

 

ประกาศคปภ.หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2558

st3

 

 

ประกาศสำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย จากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ. 2558

 

ประกาศคปภ.หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2558

 

 

 

011291
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
107
401
183
1176
116
11291

Your IP: 34.207.82.217
Server Time: 2019-05-25 07:06:02