แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่สำคัญ

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (-รายละเอียดของเงินนำส่งเข้ากองทุนประกันวินาศภัย-.xls)แบบรายละเอียดของเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58 (Excel File)แบบรายละเอียดของเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา582019-09-12 13:08
Download this file (แบบรายละเอียดของเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58.pdf)แบบรายละเอียดของเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58แบบรายละเอียดของเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา582019-09-12 13:07
Download this file (Sinmai_rev1.3.pdf)แบบคำขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับประชาชนทั่วไปแบบคำขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับประชาชนทั่วไป2019-09-12 13:06
Download this file (แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯม.80-3.pdf)แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา80/3แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา80/3 ตามประกาศของสำนักงาน คปภ พ.ศ. 25522019-08-21 10:30
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment).pdf)ใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)2019-05-21 15:04
Download this file (แบบฟอร์มยืนยันสิทธิบ.สัมพันธ์.pdf)แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยเท่านั้น แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยเท่านั้น กรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-04-21 22:21
Download this file (แบบยื่นขอรับเงินส่วนที่เหลือบ.สัมพันธ์.pdf)แบบฟอร์มคำขอรับเงินส่วนที่เหลือ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยแบบฟอร์มคำขอรับเงินส่วนที่เหลือ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยและกรมบังคับคดี กรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-04-21 22:20
Download this file (แบบฟอร์มยืนยันสิทธิบมจ.สัญญา.pdf)แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัญญาประกันภัย แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-21 22:17
Download this file (Etc0001.pdf)เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-21 22:04
Download this file (หนังสือยินยอมทายาท.pdf)แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมจากทายาทให้รับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย 2019-04-21 21:48
Download this file (บัญชีเครือญาติ-1.pdf)บัญชีเครือญาติ 2019-04-21 21:43

panpage6

066648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
210
153
210
55138
5337
11409
66648

Server Time: 2020-01-26 13:55:22