แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่สำคัญ

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (แบบคำขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ (ฉบับแก้ไขล่าสุด18-9-63).pdf)แบบคำขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับประชาชนทั่วไปแบบคำขอรับค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ สำหรับประชาชนทั่วไป2020-09-22 11:46
Download this file (แบบกปว.2N.xls)แบบฟอร์มรายละเอียดเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ ม.58(Excel File)แบบฟอร์มรายละเอียดเงินนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58 พ.ศ 2535 พ.ศ. 25622020-09-22 11:43
Download this file (แบบกปว.1N.pdf)แบบฟอร์มหนังสือนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58 พ.ศ2535 พ.ศ.2562แบบฟอร์มหนังสือนำส่งค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา58 พ.ศ2535 พ.ศ.25622020-01-29 15:42
Download this file (แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯม.80-3.pdf)แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา80/3แบบฟอร์มนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา80/3 ตามประกาศของสำนักงาน คปภ พ.ศ. 25522019-08-21 10:30
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment).pdf)ใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment)2019-05-21 15:04
Download this file (แบบฟอร์มยืนยันสิทธิบ.สัมพันธ์.pdf)แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยเท่านั้น แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิ์ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยเท่านั้น กรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-04-21 22:21
Download this file (แบบยื่นขอรับเงินส่วนที่เหลือบ.สัมพันธ์.pdf)แบบฟอร์มคำขอรับเงินส่วนที่เหลือ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยแบบฟอร์มคำขอรับเงินส่วนที่เหลือ กรณีเจ้าหนี้ยื่นคำขอต่อกองทุนประกันวินาศภัยและกรมบังคับคดี กรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-04-21 22:20
Download this file (แบบฟอร์มยืนยันสิทธิบมจ.สัญญา.pdf)แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัญญาประกันภัย แบบฟอร์มคำยืนยันสิทธิของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-21 22:17
Download this file (Etc0001.pdf)เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยเอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-21 22:04
Download this file (หนังสือยินยอมทายาท.pdf)แบบฟอร์ม หนังสือให้ความยินยอมจากทายาทให้รับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย 2019-04-21 21:48
Download this file (บัญชีเครือญาติ-1.pdf)บัญชีเครือญาติ 2019-04-21 21:43

panpage6

116430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
189
323
1155
103553
5245
5569
116430

Server Time: 2020-09-24 20:51:20