-รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน แต่กองทุนไม่สามารถติดต่อได้ ขอให้ติดต่อกลับกองทุนโดยด่วน!!!

– บันทึกช่วยจำ การประชุมเรื่องให้สำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด กระทำการแทนกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2560

– เจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ส่งหนังสือถึงกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อแสดงความขอบคุณ#2

– เจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ส่งหนังสือถึงกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อแสดงความขอบคุณ#1

-รายชื่อเจ้าหนี้ บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่กรมบังคับคดีเท่านั้น