กองทุนประกันวินาศภัย

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 0-2791-1444

Email: admin@gif.or.th

 

ตรวจสอบสถานะเงินล่วงพ้นอายุความ