admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 41 entries.

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

By |March 21st, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รับสมัครพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการ…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |March 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลของกองทุนประกันวินาศภัย ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2562 นั้น (กดเพื่ออ่านประกาศ…)

By |March 13th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |March 5th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มเติม ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ…..(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

By |February 21st, 2019|Uncategorized|0 Comments|

กองทุนประกันวินาศภัย จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง

กองทุนประกันวินาศภัย    จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม       “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “  ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม     อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

By |January 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

กองทุนประกันวินาศภัย ได้จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนเกณฑ์และคณะครู เพื่อสร้างแรงผลักดันและเป็นกำลังใจแก่คณะครูและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

By |January 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ปี 2562

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

แผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันวินาศภัย ระยะ 5 ปี (2561 – 2565 )

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

โครงการ ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ  ” กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ ”  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ให้มีทัศนะคติที่ดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทิศทาง บทบาท และมาตรการดำเนินการต่างๆของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ไปถึงสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

By |January 14th, 2019|Uncategorized|0 Comments|