?> General Insurance Fund – admin

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 41 entries.

การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 (เขตบางบอน)

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ.[…]

By |April 24th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 (เขตสายไหม)

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ. […]

By |April 22nd, 2019|Uncategorized|0 Comments|

การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 (เขตธนบุรี)

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับงานบรรยาย โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” (เขตธนบุรี) …[…]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 ( เขตดินแดง)

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับงานบรรยาย โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” (เขตดินแดง) …[…]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

การเข้าร่วมงาน โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 (จังหวัดนครราชสีมา)

กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงาน “โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562” …[…]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

งานบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562

กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมบรรยายในหลักสูตรการอบรม ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ อาสาสมัครประกันภัยใหม่ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 …[…]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

งานบรรยายความรู้หลักสูตรการอบรม “ขอต่ออายุเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 ร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)

กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมบรรยายในหลักสูตรการอบรม “ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 ร่วมกับสำนักงาน คปภ.ภาค 7 (นครปฐม)…[…]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

งานประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัยในงาน “มหกรรมการ เงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 จังหวัดสงขลา” (Money Expo 2019)

กองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ในงาน “มหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 9 จังหวัดสงขลา” (Money Expo 2019)  […]

By |April 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน”จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

By |April 9th, 2019|Uncategorized|0 Comments|

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ”

ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงาน “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกนำข้อมูลเข้าระบบค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ” จำนวน 3 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)

By |March 26th, 2019|Uncategorized|0 Comments|