บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

บจ. สัมพันธ์ประกันภัย
          ขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยกําลังพิจารณามูลหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่เหลือประมาณ 5,000 คําขอ เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้จะพิจารณาจ่ายตามความ คุ้มครองตามกรมธรรม์และต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท เมื่อรวมกับจํานวนเงินที่เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้มาจากกรม บังคับคดีเรียบร้อยแล้ว เมื่อกองทุนประกันวินาศภัยดําเนินการพิจารณาคําขอรับชําระหนี้ของเจ้าหนี้เสร็จแล้ว กองทุนจะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมให้ท่านยืนยันสิทธิในการขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุน 

          สําหรับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยรายใด ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์จากกรมบังคับคดีแล้ว กรุณา นําหลักฐาน ความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง มาติดต่อที่ กองทุน เพื่อความรวดเร็วในการพิจาณาเรื่องของท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านได้ที่ www.gif.or.th โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จํากัด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-791-1444 กด11หรือ13 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ 

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (01. สัมพันธ์.pdf)คำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 2019-05-09 22:19
Download this file (117-4505 สัมพันธ์.pdf)คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-05-09 22:19
Download this file (01. บจ.สัมพันธ์.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัยให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ยื่นคำขอรับชำระหนี้2019-05-09 22:18
Download this file (คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด.pdf)คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-05-09 22:18
Download this file (คำพิพากษาให้ล้มละลาย.pdf)คำพิพากษาให้ล้มละลายบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด2019-05-09 22:18

panpage6

122067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
185
491
110691
4343
6539
122067

Server Time: 2020-10-28 00:36:06