แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ ในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2563 เขียนโดย admin2 17
โครงการ “แนวทางและความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2563” ระหว่าง วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin2 28
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย และบทบาท หน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร " เขียนโดย admin2 110
โครงการ “ คปภ.เพื่อชุมชนบ้านผาบ่อง” ณ.สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin2 68
โครงการ “ บรรเทาสาธารณภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณะภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี” วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ.อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย admin2 62
กองทุนประกันวินาศภัย เปิดตัว “โปรแกรมค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ และ โปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ” เขียนโดย admin2 260
โครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่กลุ่มเครือข่ายแม่หญิง” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันเสาร์ที่10 สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin2 260
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมบริจาควัสดุอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร และ โครงการสัมมนาสร้างค่านิยมองค์กรที่ดี และส่งเสริมค่านิยมภายในองค์กร ณ ห้องประชุม ชายหาดรีสอร์ท ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin2 227
การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 (เขตบางบอน) เขียนโดย Super User 221
การเข้าร่วม โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจในแนวทางของการบริโภคอย่างยั่งยืน กิจกรรม “คลินิก สคบ.” ประจำปี 2562 (เขตสายไหม) เขียนโดย Super User 272

panpage6

066649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
153
211
55138
5338
11409
66649

Server Time: 2020-01-26 13:55:29