ภาพกิจกรรมปี 2561

ภาพกิจกรรมปี 2561

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (ทาสีแต้มฝัน.pdf)โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ” กองทุนประกันวินาศภัย ทาสี แต้มฝัน ให้น้อง ” โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ” กองทุนประกันวินาศภัย ทาสี แต้มฝัน ให้น้อง ” ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง2019-04-23 23:43
Download this file (ศูนย์อบรมเด็กอ่อนวัดโปรดเกศ-สมุทรปราการ.pdf)โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม โครงการรับผิดชอบต่อสังคม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 25612019-04-23 23:42
Download this file (2561-กองทุนพบพี่น้องชาวสื่อ-กทม-1.pdf)โครงการ “กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ “กองทุนประกันวินาศภัย พบพี่น้องชาวสื่อ” จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 25612019-04-23 23:41
Download this file (2561m08d09ทุนหมุนเวียน.pdf)เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นกองทุนประกันวินาศภัยได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2561 วันที่พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี2019-04-23 23:41
Download this file (2561m08d7to8อบรมการเขียนหนังสือ.pdf)โครงการ “การฝึกอบรมเทคนิคการเขียนโต้ตอบหนังสือเพื่อการปฏิบัติงาน”กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการ “การฝึกอบรมเทคนิคการเขียนโต้ตอบหนังสือเพื่อการปฏิบัติงาน” วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย2019-04-23 23:40
Download this file (2561m08d07มอบแผ่นพับกองทุนแก่ล้ม6.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนแก่กองบังคับคดีล้มละลายกองทุนประกันวินาศภัยมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนแก่กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 25612019-04-23 23:39
Download this file (2561m08d07ตรวจคำขอศุนย์สุขภาพกรมบังคับคดี.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยเดินทางไป ณ กรมบังคับคดี ในวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้กองทุนประกันวินาศภัยเดินทางไป ณ กรมบังคับคดี ในวันนัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ ของ บริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 25612019-04-23 23:39
Download this file (2561m07d25การประชุมคณะอนุกลั่นกรอง6-61.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:38
Download this file (2561m07d17หัวตะเข้.pdf)กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน กองทุนประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร2019-04-23 23:37
Download this file (2561m07d16การประชุมอนุกฎหมาย4-61.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัยกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:37
Download this file (2561m06d27ตราด02.pdf)บรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัย ไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภูมิภาค เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดตราด2019-04-23 23:36
Download this file (2561m06d26ตราด01.pdf)บรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัย ไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 6 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรมเอราด้า จังหวัดตราด2019-04-23 23:35
Download this file (2561m06d25อ่างทอง.pdf)ไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัย ไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 2 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ อบจ.อ่างทอง และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จังหวัดอ่างทอง2019-04-23 23:35
Download this file (2561m06d22นครปฐม01.pdf)บรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัย ไปบรรยายความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยร่วมกับกองทุนประกันชีวิต ในการอบรมหลัสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน : นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม2019-04-23 23:34
Download this file (2561m06d21การประชุมคณะอนุกลั่นกรอง5-61.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 5/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:33
Download this file (2561m06d13การประชุมอนุกฎหมาย3-61.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัยกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:32
Download this file (สคฝ.pdf)ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ได้รับเชิญจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ได้รับเชิญจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อไปให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สถาบันคุ้มครอง2019-04-23 23:30
Download this file (โครงการ-ประกันภัย-สู่ประชาชน.pdf)โครงการประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย ความรู้สู่ประชาชน”กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย ความรู้สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 2019-04-23 23:29
Download this file (การประชุมคณะอนกฎหมาย-ครังที่-1-2561.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัยกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:28
Download this file (การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองครั้งที่-2-2561.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ของกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 152019-04-23 23:28
Download this file (บรรยายต่อ-4-ครั้งที่-1-2561-เชียงใหม่.pdf)กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการเข้าร่วมบรรยายความรู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการเข้าร่วมบรรยายความรู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยในหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25612019-04-23 23:27

panpage6

116463
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
323
1188
103553
5278
5569
116463

Server Time: 2020-09-24 22:51:08