ประกาศ/ระเบียบ

ประกาศ/ระเบียบ

Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม2562ครั้งที่2.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)2019-05-17 10:02
Download this file (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม_12-4-62.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2562ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 25622019-05-17 10:02
Download this file (prakad61-022.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2562ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของกองทุน ประจำปี พ.ศ. 25622019-05-17 09:58
Download this file (prakade61-012.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 3/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-22 14:55
Download this file (prakad61-009.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัทประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 2/2561 เรื่อง ให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-22 14:54
Download this file (003คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี-บมจ.-เจ้าพระยาฯ.pdf)คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 2/2561คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-22 14:54
Download this file (002คำสั่งเพิกถอน.pdf)คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-22 14:53
Download this file (prakad61-008.pdf)คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 คำสั่งนายทะเบียน ที่ 46/2561 เรื่องการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยประจำปี 2561 ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)2019-04-22 14:53
Download this file (prakad1-61.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 1/2561 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์2019-04-22 14:52
Download this file (prakad5-60.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ที่ 5/2560 เรื่องให้เจ้าหนี้ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยื่นคำขอรับเงินส่วนที่เหลือต่อกองทุนประกันวินาศภัย2019-04-22 14:51
Download this file (สอบคัดเลือก-1.pdf)ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน2019-04-22 14:51
Download this file (ประกาศกองทุน4-59.pdf)ประกาศ กปว. ที่ 4/2559 เรื่องการยื่นคำขอรับเงินของเจ้าหนี้ บจ.สัมพันธ์ประกันภัย ประกาศ กปว. ที่ 4/2559 เรื่องการยื่นคำขอรับเงินของเจ้าหนี้ บจ.สัมพันธ์ประกันภัย และ บมจ.ศูนย์สุขภาพประเทศไทย2019-04-22 14:50
Download this file (พรบ.ประกันวินาศภัย.pdf)พรบ.ประกันวินาศภัย 2019-04-22 14:49

 

011315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
107
425
183
1200
116
11315

Your IP: 34.207.82.217
Server Time: 2019-05-25 07:08:04