ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามโครงการ…(กดเพื่ออ่านประกาศ)