ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2562 นั้น (กดเพื่ออ่านประกาศ…)