ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา…(กดเพื่ออ่านประกาศ)