กองทุนประกันวินาศภัย    จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม       “ กองทุนประกันวินาศภัยทาสี แต้มฝันให้น้อง “  ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม     อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ     ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561