ด้วยกองทุนประกันวินาศภัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้…(กดเพื่ออ่านประกาศ)