ตามประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561…(กดเพื่ออ่านประกาศ)