ตามที่กองทุนประกันวินาศภัยได้มีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำแองทุนประกันวินาศภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 อัตรา……กดเพื่ออ่านประกาศ